1. Pokój lub domek kempingowy w ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 12.00 dnia następnego. Ilość osób kwaterowanych nie może przekraczać ilości miejsc noclegowych. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu przed wprowadzeniem się do domku/pokoju (gotówką). Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód osobisty.

 2. Życzenie przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu domku/pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia w miarę możliwości.

 3. Jeżeli gość wynajmując pokój nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy gość opuści pokój do godz. 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

 5. Gość nie może przekazywać pokoju lub domku innym osobom, także w czasie wynajmu, bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją Ośrodka.

 6. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00.

 7. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników Ośrodka lub innych osób.

 8. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Cena domku obejmuje: korzystanie z ręczników, środków chemicznych, higienicznych, zastawy kuchennej i chłodziarki. Goście w domku/pokoju sami utrzymują porządek, nie przesuwają mebli, nie wystawiają poza obręb domku.

 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 10. W Ośrodku obowiązuje cisza w godz. 22.00 – 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innym gościom.

 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach i pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 12. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną wszelkiego rodzaju za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z winy jego lub odwiedzających go osób.

 13. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego zwierzęcia, wyprowadzania psów na smyczy/kagańcu oraz sprzątanie po nich. Pobyt pupila jest odpłatny.

 14. Parkowanie samochodu odbywa się w miejscu wyznaczonym do tego celu, czyli na parkingu. Po uzgodnieniu z recepcją dopuszcza się parkowanie obok wynajętego domku. Parking Ośrodka jest niestrzeżony – płatny.

 15. Plac zabaw dla dzieci wraz z basenem przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych. Prosimy szczególną opieką otoczyć dzieci na plaży przy jeziorze i na pomostach.

 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku/pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Ośrodek przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub pożytku publicznego.

 17. Prosimy o pozostawienie domku/pokoju w należytym porządku. Wczasowicz na zakończenie turnusu przekazuje klucz i domek/pokój do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.

 18. Obiekt jest czynny od 01.05 - minimalny czas pobytu 2 doby, w sezonie od 10.07 do 20.08 minimalna ilość dni 6-7 dób, od soboty do soboty.